Konzultačné popoludnie


Vážení rodičia,

pozývame Vás na konzultačné popoludnie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok

10. 11. 2016 od 14,30 do 17,30 h.

V tomto čase sa môžete u triednych učiteľov aj u vyučujúcich jednotlivých predmetov

informovať o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojich detí v 1. štvrťroku tohto šk. roka.

O 16.00 h sa uskutoční krátke informačné stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka 

s výchovným poradcom kvôli výberu SŠ v 5. B triede (učebňa fyziky č. 14).

 

                                                                                                            Riaditeľstvo ZŠ

 Naspäť