19. - 23.10.2020
Rozvrh hodín
14. - 23.10.2020
Zatvorenie školy

Testovanie 5


Vážení rodičia!

 

Generálna skúška E-TESTOVANIA 5 sa uskutoční 3. 11. 2015.

Riadny termín TESTOVANIA 5 – 2015 je 25. 11. 2015.

Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk.

 

Riaditeľstvo ZŠNaspäť