Poplatok za krúžky


Oznamujeme žiakom a rodičom, že poplatok za krúžkovú činnosť je nutné uhradiť najneskôr

do 15.12.2013 nasledovne:

1. Žiak ktorý odovzdal vzdelávací poukaz CVČ Juniorklub platí 10€ za školský rok

2. Žiak ktorý neodovzdal vzdelávací poukaz CVČ Juniorklub platí 40€ za školský rok

Počet navštevovaných krúžkov nerozhoduje o výške poplatku.

                                                                           Mgr. Ivana Mihálová, riaditeľka CVČ

 
Naspäť