Triedy


 

Prehľad tried v školskom roku 2018/2019
 
Trieda

Počet    žiakov

Triedny učiteľ
1. A 21 Mgr. Zuzana Lietavcová
1. B 20 Mgr. Katarína Bellová
1. C 14 Mgr. Dominika Mužilová
2. A 17 Mgr. Monika Vonderčíková
2. B 18 PaedDr. Oľga Bolčíková
2. C 17 Mgr. Adriána Buociková
3. A 23 Mgr. Eva Dubovcová
3. B 23 Mgr. Martina Sekanová
4. A 21 Mgr. Katarína Sujová
4. B 20 Mgr. Katarína Sujová
Mgr. Bruno Horecký/vyučujúci
5. A 29 PaedDr. František Patay
5. B 27 Mgr. Zuzana Holubcová
6. A 21 Mgr. Iveta Chomová
6. B 19 Mgr. Petra Dundeková
7. A 19 RNDr. Iveta Štefančíková
7. B 19 Mgr. Ľuboš Panuška
8. A 19 Mgr. Ľubica Ollerová
8. B 21 Mgr. Ingrid Lučanská
9. A 15 Mgr. Dáša Gregorová
9. B 18 Mgr. Martina Gachová